V.O.S.A. - Veřejný občanský spolek amatérů - Teplice, volejbal a informace o našich volejbalových a beachvolejbalových turnajích a akcích.

Článek

Vyjadřuji spokojenost s počtem smíšených družstev i dámských šestek, která vstupují do XXI. nebo do XVI. ročníku teplické VOSy. Jako příznivce odbíjené mne těší vosácká dlouhověkost. V širém okolí není místa, kde by se turnaje dožily tohoto věku. Je tomu tak proto, že iniciátoři VOSy (Lada, Pavel) jsou stále aktivní, že obětují osobní volný čas organizaci soutěže. Dlouhověkost  dokladuje  stále  velký zájem ze strany hráček, hráčům o vosácké turnaje. Tato symbióza dává VOSe naději na další a další pokračování. Neopomenu vzpomenout na ty, kteří dohlížejí na dodržování pravidel hry. Živým inventářem VOSy je Petr Stolař, který stojí, sedí na umpire od vzniku soutěže. Neopomenu ani ty, kteří v minulosti vaši hru řídili, jejichž výroky jste respektovali nebo přívalem nevlídných slov protestovali.  Vymizeli ti, kteří dovedli cloumat rozhodcovskou stolicí, svou aktivní činnost skončili ti, kteří byli ochotni se hádat o míč, zda byl „dobrý“ (in), nebo mimo (out), zda byl či nebyl tečovaný. Přibylo těch, kteří mají smysl pro fair play ( Martin a Jarda byli odměněni cenou Fair play při vyhlašování „Sportovce roku“), hlásí se k porušení pravidel, usmívají se na protihráče a dovedou ocenit jejich herní kvalitu.
Nemohu opomenout něco, co se mi nelíbí. Jsou to nejednotné dresy aktérů hry. V počátcích VOSy nastupovala družstva ke hře ve slušivých trikotech. Postupem času jednotné oblečení ubývalo a v posledních rocích se stal tento nešvar samozřejmostí. Hráči na kurtu naplňovali  přísloví: každý pes -jiná ves. Tento jev se mohl rozrůsti i díky liknavosti pořadatelů, kteří počali nejednotnost tolerovat, přehlížet, nedbat v tomto punktu na volejbalová pravidla. Tady bychom se měli zlepšit, být kulturnější.
Na závěr přeji všem radost ze hry, pocit dobře stráveného času ve prospěch své tělesné schránky, hru bez úrazů, zdravotních problému.
 
 
(c)2008 HTML code by Multitec Computers s.r.o. - IE6+,FF2+,O8+,GCH Ready