V.O.S.A. - Veřejný občanský spolek amatérů - Teplice, volejbal a informace o našich volejbalových a beachvolejbalových turnajích a akcích.

volejbalista
Aktuální výsledky najdete zde: MIXY a ŽENY

Info hala Teplice

Vážení a milí, moc všem děkujeme za bezproblémový průběh prvních hracích dnů v nové sportovní hale. Doufáme, že turnaje přinesly všem zúčastněným nové zkušenosti a nové zážitky.

Do úplné spokojenosti nás všech zbývá pouze odstranit „nepořádek“, který v hale zůstal jak na herní ploše, tak v prostorách pro diváky. (ohryzky jablek, slupky od banánů, posmrkané kapesníky, pet lahve). Věříme, že se tento nešvar, kterým jsme se neblaze zapsali v hale v příštích turnajích už neobjeví.
Všeobecně platí : šatny a hrací plocha je určena pouze hráčům, restaurace a hlediště příchozím divákům. Pro mamky upozornění, že pokud mají sebou své ratolesti, nechť dohlédnou, aby přezuté děti v sálové obuvi neběhaly ven z haly a zpět.

…že aby se nám tedy v nové sportovní hale dobře „žilo“, žádáme všechny hráče o dodržování několika zásad pro užívání sportovní haly:

 1. zákaz kouření ve všech prostorách sportovní haly
 2. používání sportovní obuvi se světlou podrážkou
 3. pro konzumaci pití a potravin, vyjma time-out při utkání, používat pouze restaurační prostory nebo prostory šaten a rovněž platí zákaz vynášení skla, nádobí na hrací plochu a do prostoru hlediště
 4. pro hráče je určen „spodní vchod“ s recepcí , kde se všichni přezouváme do sportovní obuvi
 5. pro diváky je určen horní vchod spojený s restaurací.a hledištěm
 6. pro „zaparkování“ kol je určen prostor před recepcí, který je pod stálým dohledem recepce a kamer
 7. s kočárky je možné vjet do haly horním vchodem, nikoliv přes recepci do prostoru šaten a herní plochy
 8. pro rozcvičování nepoužívat prostory šaten ani jiné další prostory v hale, vyjma sportovní plochy a rovněž platí zákaz hrát míčem o zeď
 9. do haly není povolen vstup psím miláčkům

Pro kuřáky:

 1. pro kuřácké přestávky je určen prostor před spodním vchodem, vybavený lavičkami a popelníky
 2. prosíme buď o přezouvání nebo používání návleků, které je možné zakoupit za 10,- Kč v recepci (návleky jsou pro několik použití) Není možné v sálové obuvi chodit ven a zpět na hrací plochu.
 3. budete-li pro kuřácké přestávky používat horní vchod spojený s restaurací, žádáme opět o přezouvání nebo používání návleků


Děkujeme

Nejbližší termíny

Žádné termíny v následujících 30 dnech!